Strona startowa » Kursy » Kursy doskonalące » Terminy i ceny kursów

Terminy i ceny kursów doskonalących

Kurs kierowników wypoczynku (dawniej: Kurs kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży / Kurs kierowników kolonii)

 

najbliższy termin kursU: II połowa października

kolejne terminy:  jesień

miejsce kursu:  Zespół Szkół Nr 26, Warszawa - Ochota, ul. Urbanistów 3, (sposób realizacji kursu w zależności od ilości zgłoszeń) 

 • cena kursu: 250 zł (obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe i certyfikat), 
 • cena kursu poza Warszawą: 280 zł 
 • PROGRAM KURSU - zgodny z:
  •          art. 92r ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).
  •          Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) 
 • TELEFON KONTAKTOWY - 506 942 234 - pon. - pt. w godz. 11 - 17
 • Na zakończenie każdego bloku programowego - sprawdzian teoretyczno - praktyczny ( zgodnie z powyższym  Rozp. MEN: NA ZAKOŃCZENIE KURSU ORGANIZATOR PRZEPROWADZAĆ BĘDZIE EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY ZDOBYTE PODCZAS KURSU WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI UCZESTNIKÓW.)
 • ZAŚWIADCZENIA wg jednolitego WZORU określonego w w.w Rozporządzeniu MEN 
 • Za dodatkową opłatą 15 zł - można otrzymać zaświadczenie tłumaczone na język angielski

Więcej o kursie »

Kurs kierowników wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych

najbliższy termin kursu:  

kolejne Terminy: kurs wycofany -  tylko na zamówienia grupowe powyżej 20 osób                     

 • PROGRAM KURSU: 1: zagadnienia dotyczące pracy kierownika/opiekuna wycieczek 2: - bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników
 • Zajęcia: ZS 26, Warszawa - Ochota, ul. Urbanistów 3, godz. 9.00 - 17.00
 • Zaświadczenia otrzymuje się tego samego dnia - NIE WCZEŚNIEJ niż od godz. 17.00
 • Cena kursu:    160 zł (cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe i zaświadczenie), 
 • zaświadczenia wg wzoru MEN w dniu zakończenia kursu 

Więcej o kursie »

Kurs wychowawców wypoczynku (dawniej: Kurs wychowawców kolonijnych/kolonii)

najbliższy termin rozpoczęcia kursu (ZAJĘĆ):  II połowa października

kolejnE terminY rozpoczęcia kursu (zajęć) -  po wakacjach

 • miejsce kursu  - Zespół Szkół Nr 26, Warszawa - Ochota, ul. Urbanistów 3 (sposób realizacji kursu w zależności od ilości zgłoszeń) 
 • godziny zajęć:   9.00 - 18.00
 • koszt kursu - Warszawa: 290 zł - ;  
 • koszt kursu poza Warszawą: 320 zł
 • TELEFON KONTAKTOWY - 506 942 234 pon. - pt. w godz. 11 - 17

Więcej o kursie »

Kurs elementarny pierwszej pomocy (5 godz. dydakt.)

najbliższE terminY:   po wakacjach - październik 2024                            

 • osoba prowadząca: licencjonowany ratownik medyczny
 • miejsce kursu: Zespół Szkół Nr 26, Warszawa - Ochota, ul.Urbanistów 3 - 
 • koszt kursu:
  • szkolenia indywidualne: 95 zł/osoba
  • szkolenia grupowe rad pedagogicznych: 1800 zł/grupę (maksymalnie 20 osób); do każdej następnej osoby - dopłata po 75 zł/osoba (max. 5 osób)
  • kurs poza Warszawą - koszt wzrasta w granicach 50 - 100 zł/grupa - decyduje odległość
 • CENA PROMOCYJNA  
 • dla uczestników kursów wychowawców wypoczynku, kierowników wypoczynku, kierowników wycieczek  - 75 zł/osoba 

*) podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dn. 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach

Więcej o kursie »

Kurs pierwszej pomocy dla uczniów gimnazjów i szkół średnich*

kurs organizowany na zamówienia grupowe

 • miejsce kursu: zgodnie z życzeniem Zamawiającego
 • koszt kursu: 1600 zł/grupa (maksymalnie 20 osób)
 • każda następna osoba: 75 zł
 • koszt kursu poza Warszawą - wzrasta o kodzty dojazdu prowadzącego

*) podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dn. 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach

Więcej o kursie »

Kurs: ABC internetu

TERMIN NIEUSTALONY

 • informacje nt. kursu są w przygotowaniu - prosimy o kontakt telefoniczny

Więcej o kursie »

Kurs: Komputer w pracy nauczyciela

TERMIN NIEUSTALONY

 • informacje nt. kursu są w przygotowaniu - prosimy o kontakt telefoniczny

Więcej o kursie »

Kurs: Technologia informacyjna (praca z komputerem, różne programy)

TERMIN: 20 marca 2016, godz. 9.00 - 12.00

 • miejsce szkolenia: Zespół Szkół Nr 26, Warszawa - Ochota, ul. Urbanistów 3
 • program szkolenia: Techniki informacyjne we wspołczesnej edukacji
 • czas trwania szkolenia: 4 godz. 
 • koszt szkolenia: 150 zł/os.

Więcej o kursie »

Kurs: Opiekun nauczyciela realizującego awans zawodowy (program autorski)

termin NIEUSTALONY

 • miejsce kursu: zgodnie z życzeniem Zamawiającego
 • cena: 100 zł (minimum 20 osób) lub 2000 zł/grupę (maksymalnie 30 osób)

Więcej o kursie »

Kurs pracowników świetlic (program autorski)

termin NIEUSTALONY

 • miejsce kursu: Warszawa Ochota, Zespół Szkół Nr 83, ul. Powstańców Wielkopolskich 4
 • cena: 160 zł (minimum 15 osób)

Więcej o kursie »

Kurs opiekunek dziecięcych

TERMIN NIEUSTALONY

 • informacje nt. kursu są w przygotowaniu - prosimy o kontakt telefoniczny

Więcej o kursie »

Kurs arteterapii

Termin KURSU: 29 kwietnia - 02 maja 2013 (4 dni)  

 • miejsce kursu: Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna, Podkowa Leśna, ul. Jana Pawła II 39
 • cena kursu: 350 zł/osoba

Więcej o kursie »

Kurs: Awans zawodowy nauczyciela

TERMIN: 16 kwietnia 2015 GODZ.13.30 - 18.00 - KURS DLA NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH ODBYWAJĄCYCH STAŻ NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO           

 • miejsce kursu: Warszawa Ochota, ul. Urbanistów 3, Zespół Szkół Nr 26
 • kurs dla nauczycieli stażystów odbywających staż na nauczyciela kontraktowego lub mianowanego
 • koszt kursu: 150 zł
 • PROMOCYJNA CENA dla uczestników  kwalifikacji pedagogicznych w IDKP: 120 zł 

Więcej o kursie »