Strona startowa » IDKP Edukacja » Zadania statutowe

Zadania statutowe

Instytutu Doskonalenia Kadr Pedagogicznych "EDUKACJA"

"§ 13. Instytut realizuje swoje cele poprzez:

  1. Prowadzenie działalności edukacyjnej:
  2. kursy kwalifikacyjne i doskonalące
  3.  wykłady
  4.  seminaria i konferencje naukowe
  5. konsultacje
  6. inne formy edukacji (np. lekcje koleżeńskie)
  7. Organizowanie odczytów naukowych i popularyzacyjnych, pokazów filmowych wspomaganych zastosowaniem różnego typu środków audiowizualnych i technik informatycznych
  8. Prowadzenie działalności wydawniczej z zakresu edukacji i nauki
  9. Współpracę z innymi instytucjami oświatowymi (wymiana doświadczeń, współpraca w organizowaniu kursów i szkoleń, wymiana kadry prowadzącej zajęcia szkoleniowe)."