Strona startowa » Kursy » Kursy kwalifikacyjne » Kurs z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

Informacje dotyczące kursu

 • Kurs jest organizowany dla:
  1. nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domy dziecka, rodzinne domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, domy wczasów dziecięcych, internaty, bursy, ośrodki szkolno - wychowawcze), świetlicach szkolnych i półinternatach
  2. pedagogów szkolnych
  3. innych osób, posiadających kwalifikacje nauczycielskie, ale nie posiadających kwalifikacji specjalistycznych do pracy opiekuńczo-wychowawczej.
 • Zakwalifikowani na kurs mogą być nauczyciele wychowawcy, którzy ukończyli Studium Nauczycielskie lub wyższe studia i  przygotowanie pedagogiczne.
 • nadzór Mazowieckiego Kuratorium Oświaty
 • czas trwania kursu: 270 godzin dydaktycznych (wg programu ramowego MEN 1992 r.)
 • warunek rozpoczęcia kursu - zebranie się grupy min. 20 osób

Najbliższe terminy kursów, ceny i promocje

planowane rozpoczęcie zajęć: grudzień  2014  (WOLNE MIEJSCA)                                                                                                  

 • miejsce kursu: Warszawa Ochota, ul. Powstańców Wielkopolskich 4, Zespół Szkół Nr 83
 • cena kursu: 1800 PLN (RATY)

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoś chęć uczestnictwa wypełniając krótki formularz:

...