Strona startowa » Kursy » Kursy doskonalące » Kurs wychowawców wypoczynku

Kurs wychowawców wypoczynku (dawniej: Kurs wychowawców kolonijnych/kolonii)

Informacje dotyczące kursu

 • W kursie mogą już uczestniczyć osoby pełnoletnie posiadające wykształcenie średnie, o dobrym zdrowiu psycho-fizycznym, nie karane
 • warunkiem organizacji kursu jest zgłoszenie się minimum 25 osób,
 • PROGRAM KURSU: zgodny z 
  •          art. 92r ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).
  •          Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) 
 • nauka tylko w formie stacjonarnej - praktyka i wykłady (wg programu ramowego MEN - wykłady muszą być łączone z praktyką, WSZYSTKIE FORMY KURSÓW INTERNETOWYCH I ICH NAJNOWSZE ODMIANY - HYBRYDOWE NIE SPEŁNIAJĄ TYCH WYMAGAŃ  - zgodnie z powyższym Rozp. MEN)- przede wszystkim warsztaty, każdy uczestnik czynnie uczestniczy w zajęciach!; wśród wykładowców: aktorzy scen warszawskich (animatorzy gier i zabaw - tego, co wychowawca powinien wiedzieć, jak zorganizować czas wychowankom ), policjant opowie (info z "pierwszej ręki") o zagrożeniach (narkotyki, inne uzależnienia), ratownik medyczny - o udzielaniu pierwszej pomocy, psycholog terapeuta - zapozna z charakterystyką rozwojową różnych grup wiekowych dzieci i młodzieży, o integracji grupy, problemach, jakie może spotkać wychowawca wypoczynku i jak je rozwiązać), kierownik kolonii - praktyk - przekaże ogólną wiedzę nt. pełnienia funkcji wychowawcy, planowaniu wypoczynku itp. Będzie także nauka języka migowego (najpotrzebniejsze zwroty do porozumienia się oraz piosenka). WSZYSTKO TO NA ŻYWO, Z MOŻLIWOŚCIĄ KONTAKTU Z TRENERAMI OTWARTYMI NA UDZIELANIE ODPOWIEDZI NA ZADAWANE PYTANIA, WE WSPANIAŁEJ ATMOSFERZE! - o czym nawet nasi zadowoleni absolwenci piszą wiersze:

  Nowe pomysły, nowe metody,
  W inwencji twórczej zespół wyzwala,
  Zawsze się stara złamać przeszkody,
  W codziennej pracy wychowawcy kolonii.

  Magiczna firma w magicznej Warszawie,
  Mądry personel, piękny jak marzenie,
  Każdy przyjazny człowiek ci powie,
  „IDKP EDUKACJA” to twoje szkolenie.

   Jednym slowem DZIEKUJE ;-)

 • Na zakończenie każdego bloku programowego - sprawdzian teoretyczno - praktyczny ( zgodnie z powyższym  Rozp. MEN:
  Na zakończenie kursu organizator przeprowadzać będzie egzamin sprawdzający zdobyte podczas kursu wiedzę i umiejętności uczestników.)
 • ZAŚWIADCZENIA wg jednolitego WZORU określonego w w.w Rozporządzeniu MEN - otrzymuje się w dniu zakończenia kursu!
 • Za dodatkową opłatą 15 zł - można otrzymać zaświadczenie tłumaczone na język angielski

Uwaga! Dla grup zorganizowanych

Istnieje możliwość organizacji "kursu wychowawców wypoczynku" (dwaniej "kursu wychowawców kolonijnych") dla grup zorganizowanych w dowolnym terminie na terenie kraju!

 • koszt kursu poza Warszawą: do negocjacji – cena wzrasta o koszty dojazdu trenerów

Najbliższe terminy kursów, ceny i promocje

najbliższy termin rozpoczęcia kursu (ZAJĘĆ): - 27 listopada 2021 - kurs odbędzie się

 • miejsce kursu  - Zespół Szkół Nr 26, Warszawa - Ochota, ul. Urbanistów 3, (sposób realizacji kursu w zależności od obowiązująch zaleceń sanitarnych)
 • godziny zajęć:  weekendy  9.00 - 18.00
 • koszt kursu: 200 zł - Warszawa;  
 • TELEFON KONTAKTOWY - 506 942 234 pon. - pt. w godz. 11 - 17

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoś chęć uczestnictwa wypełniając krótki formularz:

...