Strona startowa » Warsztaty » Prowadzenie zajęć z dziećmi upośledzonymi umysłowo

Warsztaty: Prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi upośledzonymi umysłowo

Informacje dotyczące warsztatów

 • adresaci: nauczyciele klas integracyjnych, szkół specjalnych, wychowawcy świetlic szkolnych, internatów, pracujący z dziećmi upośledzonymi umysłowo.
 • cel warsztatów:
  • zapoznanie z teorią i podziałem upośledzeń umysłowych
  • zapoznanie z przyczynami powstawania upośledzeń umysłowych
  • poznanie mechanizmów postępowania z dzieckiem upośledzonym umysłowo
  • zasady postępowania z dzieckiem upośledzonym w klasie — grupie integracyjnej
  • zapoznanie z wiedzą ogólną na temat upośledzeń umysłowych w kontekście psychologicznym
 • umiejętności:
  • organizacja zajęć w klasie integracyjnej
  • dostosowywanie treści kształcenia dla dzieci upośledzonych umysłowo
  • egzekwowanie wiedzy i nabytych umiejętności przez dzieci
  • pobudzanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i zainteresowań
  • dobieranie odpowiednich form pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo
 • ilość godzin: 20 (10 ćwiczeń + 10 wykład)
 • termin realizacji: w zależności od utworzenia grupy

Najbliższe terminy warsztatów, ceny i promocje

termin NIEUSTALONY

 • termin realizacji: w zależności od utworzenia grupy
 • cena: 200 zł

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoś chęć uczestnictwa wypełniając krótki formularz:

...