Strona startowa » Kursy » Kursy doskonalące » Kurs pierwszej pomocy dla uczniów

Kurs pierwszej pomocy dla uczniów gimnazjów i szkół średnich*

Informacje dotyczące kursu

  • odbiorcy: dla gimnazjalistów i licealistów lub uczniów innych szkół średnich
  • terminy: w ciągu roku szkolnego
  • czas trwania kursu: 5 godzin
  • miejsce kursu: zgodnie z życzeniem Zamawiającego
  • warunek: grupy maksymalnie 30 osób

Najbliższe terminy kursów, ceny i promocje

kurs organizowany na zamówienia grupowe

  • miejsce kursu: zgodnie z życzeniem Zamawiającego
  • koszt kursu: 1600 zł/grupa (maksymalnie 20 osób)
  • każda następna osoba: 75 zł
  • koszt kursu poza Warszawą - wzrasta o kodzty dojazdu prowadzącego

*) podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dn. 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoś chęć uczestnictwa wypełniając krótki formularz:

...

Zobacz także