Strona startowa » Kursy » Kursy kwalifikacyjne » Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo

PLANOWANE ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ: grudzień 2014  - WOLNE MIEJSCA                                                                           

  • miejsce kursu: Warszawa Ochota, ul. Powstańców Wielkopolskich 4, Zespół Szkół Nr 83
  • cena kursu: 1800 PLN (RATY)

Informacje o kursie

  • adresaci kursu: nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w placówkach szkolnictwa specjalnego, którzy nie posiadają kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo
  • Zakwalifikowani na kurs mogą być nauczyciele, wychowawcy, którzy ukończyli Studium Nauczycielskie, wyższe studia (I lub II stopnia) oraz posiadają kwalifikacje pedagogiczne
  • nadzór Mazowieckiego Kuratorium Oświaty
  • czas trwania kursu: 260 godzin dydaktycznych (wg programu ramowego MEN, 1993r.)
  • warunek rozpoczęcia kursu:zebranie się grupy min. 20 osób

Najbliższe terminy kursów, ceny i promocje

PLANOWANE ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ: grudzień 2014  - WOLNE MIEJSCA                                                                           

  • miejsce kursu: Warszawa Ochota, ul. Powstańców Wielkopolskich 4, Zespół Szkół Nr 83
  • cena kursu: 1800 PLN (RATY)

Formularz zgłoszeniowy

ZGŁOŚ CHĘĆ UCZESTNICTWA WYPEŁNIAJĄC KRÓTKI FORMULARZ:

...