Strona startowa » Kursy » Kursy doskonalące » Kurs kierowników wycieczek

Kurs kierowników wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych

Informacje dotyczące kursu

 • czas trwania kursu: 10 h dydaktycznych (7 godz. wykłady i ćwicz., 3 godz. samokształcenie)
 • warunkiem organizacji kursu jest zgłoszenie się minimum 15 osób

Uwaga! Dla grup zorganizowanych

Istnieje możliwość organizacji "kursu kierowników wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych (obozów wędrownych)" dla grup zorganizowanych w dowolnym terminie na terenie kraju:

 • termin: każdy w ciągu całego roku według życzenia Zamawiającego
 • miejsce kursu: szkoły, placówki wychowawcze, wskazane przez Zamawiającego
 • cena kursu: 80 zł/osoba - możliwość negocjacji ceny przy większej liczbie uczestników (ponad 15 osób)
 • cena poza Warszawą - 90 zl/osoba 

Najbliższe terminy kursów, ceny i promocje

najbliższy termin kursu: -  26 października 2019   

Kolejne terminy:  23 listopada 2019, 11 stycznia 2020                       

 • MIEJSCE KURSU: WARSZAWA, Zespół Szkół nr 26, ul. Urbanistów 3 - godz. 9.00 - 17.00
 • PROGRAM KURSU: 1: zagadnienia dotyczące pracy kierownika/opiekuna wycieczek 2: - bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników
 • Zaświadczenia otrzymuje się tego samego dnia - NIE WCZEŚNIEJ niż przed godz. 17.00
 • Cena kursu:    80 zł (cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe i zaświadczenie) 
 • Uwaga! Zniżki dla uczestników kursów kwalifikacyjnych w IDKP, studiów podyplomowych uczelni: WSEZiNS/UNS/SWEiZ w Łodzi 
 • zaświadczenia wg wzoru MEN w dniu zakończenia kursu 

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoś chęć uczestnictwa wypełniając krótki formularz:

...